BOOST & BORG

Suzan Ummenthun & Kim Sanders zijn samen Boost en Borg. Een jong  en innovatief bedrijf op het gebied van teamontwikkeling, Boost en Borg ontwikkelt trainingen op maat voor bedrijven in uiteenlopende sectoren. Het doel is om de kwaliteiten van de medewerkers binnen een organisatie optimaal te benutten. Momenteel werkt het bedrijf veel samen met organisaties in de zorg en kinderopvang. De ‘Boost’ in de bedrijfsnaam slaat terug op de inspirerende trainingsdagen, maar de ‘Borg’ is minstens zo belangrijk. “Een trainingsdag geeft vaak een enorme motivatie, maar belangrijker is om ook op de lange termijn de inzichten te blijven gebruiken om samen met je team tot een optimale prestatie te komen. De ‘borgfase’ is dus essentieel voor het resultaat op de lange termijn,” zo beredeneert Kim.

Het laat zich al raden. In tijden van Corona zijn trainingsdagen voor groepen medewerkers in een bedrijf onmogelijk. “We zaten in een fantastische flow met een volgeboekte agenda. Ook stonden er al gesprekken gepland met potentiele nieuwe opdrachtgevers. En ineens is de agenda leeg.”

In eerste instantie waren Suzan en Kim vooral bezig om alle afspraken opnieuw in te plannen. De onzekerheid over de duur van de crisis maakte dit een bijna onmogelijke missie. “We besloten ons dus te focussen op wat wel kan en gaan verder met kernacties die ons bedrijf nu nodig heeft. Ook tijd van bezinning en reflectie is zeer waardevol en dat kan nu!”

Nieuwe concepten
En in die tijd van bezinning werden de twee ondernemers gegrepen door de actualiteit rondom het Coronavirus. De beelden van overvolle IC’s en noodkreten voor extra zorgprofessionals ging Suzan en Kim niet in de koude kleren zitten. Ze wilden hierin iets betekenen. En dat moest snel gebeuren, want de situatie vroeg erom. Ze zetten alles aan de kant en gingen aan de slag om een pakket te ontwikkelen voor al die zorgprofessionals die momenteel in de frontlinie zitten. Professionals die een enorme heftige tijd doormaken, zowel fysiek als mentaal.

“Het is juist in deze hectische tijd heel erg belangrijk dat ze tijd en ruimte nemen om even met elkaar te gaan zitten. “Waar loop jij tegenaan? Waar heb je hulp bij nodig? Wat kun je betekenen voor je collega?” Een luisterend oor en ontladen is daarin vooral belangrijk.” En daar hebben Suzan en Kim in relatief korte tijd een pakket voor ontwikkeld. “Met dit pakket bieden we de teams direct bruikbare handvatten om met de situatie om te gaan. De vermoeidheid neemt toe en zij krijgen soms heftige situaties te verwerken. Het pakket kan een essentiële bijdrage leveren aan het welzijn van de professionals die nu alles op alles zetten om de cruciale zorg te leveren.”

Dankbaar
Om de kosten tot een minimum te beperken besloten ze Drukwerkdeal te benaderen om hen te ondersteunen bij het verzorgen van het printwerk. “En dat is gelukt! Zij waren bereid het printwerk te sponsoren. En kunnen we 200 pakketten kosteloos beschikbaar stellen aan zorginstellingen en ziekenhuizen die een beroep op ons doen. We voelen ons dankbaar dat we op die manier de zorgprofessionals in deze tijd van afstand kunnen ondersteunen!”
Inmiddels is bijna de helft van de pakketten besproken. “We roepen zorginstellingen van harte op om ons te benaderen voor een pakket. Om hun medewerkers die nu dag in dag uit zo zinvol werk doen, ook de mogelijkheid te geven met deze bizarre situatie om te gaan.”